top of page

РАЙНА СТОЙМИРОВА

родена на 17 юли 1971 г. в гр. София

Образование:

1990 - Завършва средно специално образование в техникум по текстилна техника – София, специалност художествено оформление и десенатура на тъкани

1996 -  Завършва частна художествена академия „Жул Паскин” – София, специалност Живопис, в класовете на Ива Владимирова и Николай Майсторов

2010 – Член на Съюза на българските художници

Участия:

1995 - Обща изложба живопис на академия „Жул Паскин” в музей „Земята и хората”

1995 - Обща изложба живопис на академия „Жул Паскин” – галерия „Шипка” 6

1996 - Изложба живопис  на майсторски клас -  академия „Жул Паскин” – галерия  „Шипка” 6

1996 -  Изложба  „Нови имена” – галерия  „Шипка” 6, куратор Станислав Памукчиев

1997 - Национална младежка изложба - галерия „Шипка” 6

1997 -  Самостоятелна изложба в Арт клуб „Дойран”

1997 - Самостоятелна изложба в клуб „Елиос”

2002 - Самостоятелна изложба в Арт кафе „Его”

2010 – Изложба „Нови членове на СБХ” – галерия „Шипка” 6

2011 – Самостоятелна изложба живопис в Арт клуб – ресторант  „Жреци на Музите”

2011 – Изложба „Салон 2011” – галерия  „Шипка” 6, София

2011, 2012, 13, 14, 16 – Конкурс  за пребиваване в Сите –Дез-Ар, Париж – галерия „Шипка” 6

2014 – Самостоятелна изложба „Танц с водата”, галерия ЛИК, София

2015 – Изложба „Емпатия”– галерия „Шипка” 6, София

2015 – Изложба „Въздух, вода, земя“ – галерия „Богориди“, Бургас

2016 – Изложба  "42" абстракт - галерия A Cube, София

2016 – Конкурс „Свят, енергия, човек“, Астана, Казахстан – награда на публиката

2016 – Самостоятелна изложба „Импулси“ – галерия А cube, София

2016 – Конкурс  „Алианц“ – галерия „Шипка“ 6, София

2016 -  Изложба  „Натюрморт и интериор“ -  галерия „Шипка“ 6, София

2017 – Международна изложба IDE – Измир, Турция

2017 – Самостоятелна изложба „Ренесанс на цвета“ – галерия „Сезони“, София

2017- Самостоятелна изложба “Равноденствие“– Elinor's house, София

2018 – Изложба „Преди началото…“ – галерия „Финес“, София

2018 - Обща изложба "проф. Николай Майсторов и ученици" Квадрат 500

bottom of page